एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय, बर्दियाको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-06-06

2078-06-20
ब्लक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2078-05-01

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-02-26

Closed !!!
लागत साझेदारीमा संचालन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2077-08-16

Closed !!!

प्रकाशनहरु

रोडकोरिडोर/राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (आलु/मकै) मिसन कार्यक्रम 2077
जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधी 2078
परियोजना म्यानुअल २०७७
आ व २०७८/79 बार्षिक कार्यक्रम
नागरिक वडापत्र
कार्यालय स्थापनाको पहिलो बर्ष : प्रयास तथा उपलब्धीहरु
नागरिक वडापत्र
प्रदेश-नं.-५-सहकारी-ऐन-२०७६
कार्यालय स्थापनाको पहिलो बर्ष : प्रयास तथा उपलब्धीहरु
बार्षिक पुस्तिका आ व २०७६/७७ || पशु पन्छी तथा मत्स्य बिकास निर्देशनालय
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी - २०७७
सम्पत्ति-शुद्धिकरण-निवारणसम्बन्धी-सहकारी-संघसंस्थालाई-जारी-गरिएको-निर्देशन-२०७४-2
सहकारी-संस्थाको-लेखापरीक्षण-निर्देशिका-२०७५-1
सहकारी-संघसंस्थाको-निर्वाचन-निर्देशिका-२०६९-2
कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
रोडकोरिडोर/राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (आलु/मकै) मिसन कार्यक्रम 2077
जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधी 2078
परियोजना म्यानुअल २०७७
सहकारी-संघसंस्था-एकीकरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७०-3
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
आ व २०७८/79 बार्षिक कार्यक्रम
सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ को pkदफा (३ ) र नियम नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण