नाम पद मोबाइल इमेल फोटो
सुजिता शर्मा
तीर्थ बहादुर खड्का अधिकृत छैठौं ९८५८०३८७७७ tirthakhadka36@gmail.com
अनिल शर्मा पशु चिकित्सक आठौ
राम बहादुर यादव ९८४७०७५२६६
बिनोद घिमिरे कार्यालय प्रमुख 9858035207 binodghim@gmail.com
सन्तोष पाठक वागवानी विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौ) 9860692761 ialdo.bardiya@gmail.com