बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-06-06

2078-06-20
ब्लक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2078-05-01

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-02-26

Closed !!!
लागत साझेदारीमा संचालन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2077-08-16

Closed !!!
रोड कोरिडोर/ राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (मकै मिसन) कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-07-26

Closed !!!
अभियानमुखी (लसुन/ प्याज आलु बंगुर ) मिसन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-07-06

Closed !!!
राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका बालीको व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-06-26

Closed !!!
स्थानिय तहको सहकार्यमा करार खेति कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-06-18

Closed !!!