सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस पत्र 2079-08-18 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
2 बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस पत्र कृषि तर्फ 2079-08-18 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
3 कार्यक्रमहरुको नतिजा प्रकाशन बारे सूचना 2079-08-01 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
4 कृषि यन्त्र उपकरणहरुका लागि खामबन्दी दररेट सम्बन्धी सूचना 2079-07-06 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
5 कृषि यन्त्र उपकरणहरुका लागि खामबन्दी दररेट सम्बन्धी ु 2079-07-06 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
6 बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस पत्र 2079-07-02 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
7 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको सूचना 2079-05-28 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
8 बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस पत्र 2079-03-20 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
9 बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस पत्र 2079-03-20 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
10 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना प्रतिफलमा 2079-03-13 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
11 प्रोत्साहन अनुदानका लागि फाईल पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-03-02 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
12 भुक्तानीको लागि फाईल पेश गर्ने सम्बन्धमा 2079-02-26 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
13 अनुदान कार्यक्रमको सम्पन्न गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा 2079-02-17 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
14 अनुदान कार्यक्रमको लागि म्याद थप सम्बन्धमा 2079-02-06 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
15 बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस पत्र 2079-02-04 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
16 फलफूल विरुवाहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा 2079-02-03 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
17 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना 2079-01-26 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
18 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2079-01-25 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
19 कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा 2079-01-21 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
20 कार्यक्रमहरुको नतिजा प्रकाशन बारे सूचना 2079-01-08 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
21 बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस पत्र 2079-01-08 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
22 कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2079-01-04 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
23 सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा शहिद , द्वन्द्ध पिडित, पुर्व जनमुक्ति सेना तथा लोकतान्त्रिक योद्धा परिवार र सुकुम्बासी समुदायका लागि कृषि उत्पादनमूलक रोजगार कार्यक्रम 2078-12-25 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
24 नायव प्नाविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-12-22 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
25 नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-12-22 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
26 सहायकस्तर चौथो नायव प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षा नतिजा प्रकाशन 2078-12-14 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
27 सहायकस्तर चौथो नायव पशु सेवा प्राविधिकको लिखित परिक्षा नतिजा प्रकाशन 2078-12-14 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
28 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-12-09 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
29 स्वीकृत कृषि यन्त्रहरुको दररेट 2078-11-30 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
30 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-11-22 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
31 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-11-15 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
32 कृषि यन्त्र उपकरणहरुका लागि शिलबन्दी दररेट सम्बन्धी प्रस्ताव 2078-10-26 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
33 कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2078-10-24 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
34 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम 2078-10-23 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
35 परिक्षा केन्द्र तोकिएको बारे सूचना 2078-10-05 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
36 परिक्षा केन्द्र तोकिएको बारे सूचना 2078-10-05 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
37 बंगुर मिसन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2078-09-30 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
38 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-09-29 View
39 कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-06-06 View
40 ब्लक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2078-05-01 View
41 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-02-26 View
42 लागत साझेदारीमा संचालन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2077-08-16 View
43 रोड कोरिडोर/ राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (मकै मिसन) कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-07-26 View
44 अभियानमुखी (लसुन/ प्याज आलु बंगुर ) मिसन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-07-06 View
45 राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका बालीको व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-06-26 View
46 स्थानिय तहको सहकार्यमा करार खेति कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-06-18 View