सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 परिक्षा केन्द्र तोकिएको बारे सूचना 2078-10-05 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
2 परिक्षा केन्द्र तोकिएको बारे सूचना 2078-10-05 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
3 बंगुर मिसन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2078-09-30 एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया View
4 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-09-29 View
5 कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-06-06 View
6 ब्लक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2078-05-01 View
7 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078-02-26 View
8 लागत साझेदारीमा संचालन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2077-08-16 View
9 रोड कोरिडोर/ राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (मकै मिसन) कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-07-26 View
10 अभियानमुखी (लसुन/ प्याज आलु बंगुर ) मिसन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-07-06 View
11 राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका बालीको व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-06-26 View
12 स्थानिय तहको सहकार्यमा करार खेति कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-06-18 View