एकिकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यालय, बर्दियाको कार्यालय भवन