जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको आयोजनामा हाम्रा प्राबिधिकहरुको बजार अनुगमन