संदेश
Name : बिनोद घिमिरे
Designation : कार्यालय प्रमुख
Phone : 9858035207
Email : binodghim@gmail.com

संघीयता लागु भए सँगै साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुको खारेजी पश्चात प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया २०७७ साल साउन २१ गते तत्कालिन भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री आरती पौडेल ज्यूले विधिवत उद्घघाटन गरी हाल जिल्लामा स्थापना भई आफनो नियमित कार्य सम्पादन गर्दे आएको छ । विगत भन्दा फरक पृष्ठभूमि र परिवेशमा एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया स्थापना भएको छ। कृषकहरुलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान,कृषि व्यवसायको विकास सम्बन्धी टेवा, संघीय र स्थानिय तहहरुसँग समन्वय, जिल्लास्तरिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा जिल्ला स्तरिय तथ्याकं अध्यावधिक गर्ने कार्यहरु यस कार्यालयले गर्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई आयआर्जनको माध्यमको रुपमा विकास गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुरयाउन र देशलाई कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिकता विकास, आधुनिकिकरण र यान्त्रीकरण प्रबर्धनका लागि चालु आ व मा बर्दिया जिल्लमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, स्थानिय र राष्ट्रिय महत्वका बालीहरुको व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम, मकै मिसन कार्यक्रम, बंगुर मिसन कार्यक्रम, आलु मिसन कार्यक्रम, सघनबाली विकास कार्यक्रम, रोडकोरिडोर कार्यक्रम आदि कार्यान्वयन गरिएको थियो ।यस आ व मा कार्यालयको व्यवस्थापन तथा  उतरार्धमा कार्यक्रम र कार्यविधी प्राप्त भएता पनि सबै जसो कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरिएको छ। अनुदान रकमको प्रतिफल र दोहोरोपना निवारण जस्ता विषयहरु कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा प्रमुख सवालको रुपमा देखिएका छन् । प्रतिष्प्रधात्मक कृषि प्रणाली विकासका लागि विशिष्टीकृत तथा गुणस्तरिय बस्तु उत्पादन र बजार पहुँच विस्तारको लागि थप प्रयासको खाँचो देखिएको छ।परिवर्तित सन्दर्भमा कृषि तथ्याकं संकलन र सम्प्रेषण पद्धतिमा निकायगत भूमिकाले स्पष्ट आकार लिई नसकेको अवस्थामा बर्दिया जिल्लाको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं संकलन कार्य चुनौतीपूर्ण रहयो । तीन तहका सरकारबाट संचालन हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको समन्वय गर्ने भूमिकामा एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमहरुका स्वभाव परिवर्तनशिल हुन्छ। यस बर्षका अनुभव र सिकाईको आधारमा आगामी बर्षमा कार्यक्रम र कार्यान्वयन पक्षलाई परिस्कृत गर्दै लगिनेछ । यसमा सम्बन्धित सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गरिएको छ।